Categories
Aktuálne

Začiatok represií za vyjadrovanie názorov na FIIT STU

Dnes, 19. júna 2020, sedem pracovných dní pred skončením pracovného pomeru, pár hodín po úspešnom skončení bakalárskych štátnych skúšok na FIIT STU, dekan oznámil, že nepredĺži zmluvu štyrom zamestnancom – bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Vzhľadom na dosahované výsledky týchto zamestnancov nemožno túto skutočnosť interpretovať inak, ako osobnú pomstu dekana voči niektorým ľuďom. Jednému z nich dokonca ponúkal miesto prodekana vo svojom tíme, a po odmietnutí je zrazu nepotrebný.

Predpokladáme, že podobným spôsobom, po čiastkach, dekan postupne eliminuje aj ďalších zamestnancov, ktorí v uplynulom období na akademickej pôde vyjadrili svoj názor. Naplnia sa tak naše obavy o likvidácii FIIT STU, ako sme ju poznali.