Categories
Aktuálne

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti FIIT STU

Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FIIT STU) vyhlasujú štrajkovú pohotovosť.


Štrajkovú pohotovosť vyhlasujeme z dôvodu podozrenia, že prof. Ivan Kotuliak (dekan FIIT STU) zásadným spôsobom ovplyvnil voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu FIIT STU. Medzi tieto kroky patrí predovšetkým navýšenie oprávnených voličov tesne pred konaním volieb o celkovo 18 (o takmer 40%). Viacerí boli prijatí na výskumné pozície aj bez potrebnej kvalifikácie. 

Cieľom štrajkovej pohotovosti je primať dekana FIIT STU, aby prestal poškodzovať dobré meno a záujem FIIT STU ako aj celej univerzity ako kvalitnej a uznávanej výskumno-vzdelávacej inštitúcie; a zabezpečiť, aby sa voľby do akademického senátu FIIT STU konali slobodne, demokraticky a bez podozrení zo snahy ovplyvňovať ich výsledok.

Vyhlásením štrajkovej pohotovosti dekana FIIT STU žiadame, aby:

  • neodkladne začal dodržiavať verejný sľub a dohodu s rektorom STU o nevykonávaní zásadných rozhodnutí do sfunkčnenia akademického senátu FIIT STU ako kontrolného orgánu,
  • vyvrátil podozrenia z ovplyvňovania volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu FIIT STU a to tak, že okamžite (a to pred konaním volieb dňa 16.1.2020) uvedie zloženie zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT STU do stavu spred 2.12.2019,
  • s okamžitou platnosťou zrušil výpoveď prof. Márie Bielikovej a dodržiaval princíp prezumpcie neviny až do ukončenia vyšetrovania Útvarom hlavného kontrolóra STU a do preukázania viny v rozsahu, ktorý vyžaduje okamžité prepustenie z pracovného pomeru.

Nesplnenie týchto požiadaviek budeme považovať za dôvod na vyhlásenie neobmedzeného ostrého štrajku podľa ústavy SR, pričom budeme od prof. Ivana Kotuliaka požadovať aj bezodkladné vzdanie sa funkcie dekana FIIT STU.