Categories
Aktuálne

Stav správnej žaloby ohľadom volieb do AS FIIT STU

O tom, že v súvislosti s neplatnými voľbami do AS FIIT STU, uskutočnených v januári 2020, podali dvaja naši kolegovia správnu žalobu, sme informovali už 12. marca.

Žaloba sa teraz opäť stala aktuálnou a to hneď z dvoch dôvodov:

  1. Žaloba bola na krajskom súde v Bratislave pridelená príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi. Zároveň máme informáciu, že súd doteraz nekonal, pretože príslušný úradník čerpal OČR, z ktorej sa však vráti v pondelok 25.5.2020.
  2. Žalobu na včerajšom zasadnutí Správnej rady STU spomínal aj predseda AS STU prof. Marián Peciar (v súvislosti, že o nej počul, ale že nemá ďalšie informácie).

Aj v súvislosti s bodom 2 sme sa rozhodli znenie žaloby zverejniť – text žaloby, prílohy. Robíme tak so súhlasom žalobcov, pričom sme vo zverejnenom znení žaloby odstránili informácie, ktoré ich identifikujú.