Categories
Aktuálne

Rokovania boli opäť neúspešné

Naša snaha o dohodu s dekanom FIIT STU bola neúspešná aj za prítomnosti predstaviteľov vedenia STU a akademického senátu STU. V snahe o hľadanie riešenia pre fakultu a jej študentov sme navrhli dohodu, kde by sme akceptovali vyvodenie zodpovednosti za aktuálnu situáciu na FIIT STU aj inak ako odstúpením dekana, a ktorá by umožňovala dekanovi po dobu min. 6 mesiacov získať stratenú dôveru akademickej obce. Zároveň sme ponúkli paritné zastúpenie v orgánoch akademickej samosprávy.

Ani túto dohodu dekan neprijal.

Je nám ľúto, že vo voľbách do akademického senátu FIIT STU 4.6. pravdepodobne rozhodnú účelovo prijatí ľudia z okolia dekana, ktorí sú na fakulte sotva niekoľko mesiacov.