Categories
Aktuálne

Prerušenie štrajku

Vážení študenti, milí kolegovia,

vzhľadom na okolnosti súvisiace s vírusom SARS-CoV-2 bola na STU na 14 dní prerušená prezenčná výučba; zároveň dekan FIIT obmedzil zamestnancom prístup do budovy odo dňa 9.3.2020 a nariadil im prácu doma. Vzhľadom na tieto skutočnosti a z toho rezultujúce obmedzenia zhromažďovania sa, v záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov, sme sa rozhodli od 9.3. do neobmedzeného štrajku nevstúpiť, o čom sme informovali dekana aj personálne oddelenie fakulty. Plníme si teda v plnom rozsahu naše pracovné povinnosti a sme všetkým našim študentom k dispozícii (s využitím dostupných technických riešení), aby sme minimalizovali negatívny vplyv prerušenia prezenčnej výučby na ich vzdelávanie v aktuálne prebiehajúcom semestri. 

Naďalej zostávame v štrajkovej pohotovosti a sme pripravení rokovať; dúfame, že sa podarí využiť tento čas na nájdenie dohody, ktorá by viedla k upokojeniu situácie, ale hlavne k dodržiavaniu férovosti volieb a ďalších samosprávnych procesov na fakulte, ku garancii akademických slobôd a k zabezpečeniu ústavného práva na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov FIIT bez rozdielu.