Categories
Aktuálne

Podozrenie na neférové voľby FIIT STU – štrajková pohotovosť pokračuje

Štrajkový výbor vníma dnešnú dohodu pozitívne ako prvý krok k návratu k akademickým slobodám. Konštatujeme však, že na rokovanie neboli prizvaní zástupcovia protestujúcich študentov ani zástupcovia zamestnancov v štrajkovej pohotovosti. Naše hlavné požiadavky ostávajú nesplnené. Zároveň upozorňujeme, že v dohode sa dekan Ivan Kotuliak zaviazal, že bude postupovať tak, aby posilnil dôveru na fakulte. Ako prvá možnosť sa ponúka zabezpečenie férových volieb do akademického senátu 16.1. na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Štrajkový výbor upozorňuje na fakt, že dekan Ivan Kotuliak od decembra minulého roku prijíma alebo mení úväzky zamestnancov za zvláštnych okolností so silným podozrením na účelové ovplyvňovanie volieb. V prípade, ak nedôjde k náprave situácie, možno označiť nadchádzajúce hlasovanie za voľby „mŕtvych duší“.

Volený senát predstavuje najdôležitejší orgán akademickej samosprávy. Zamestnancov v štrajkovej pohotovosti preto hlboko znepokojuje spôsob, akým si dekan Ivan Kotuliak snaží „zabetónovať“ svoju pozíciu v akademickom senáte tým, že za posledných cca 50 dní navýšil počet oprávnených voličov o cca 40 %. Upozorňujeme, že takýto markantný nárast zamestnancov s plným úväzkom (čo je podmienka, za ktorej má zamestnanec právo voliť členov akademického senátu) za relatívne krátky čas, nebol v dejinách fakulty ešte zaznamenaný.

Preto vyzývame nových zamestnancov a apelujeme, aby volili v rámci svojho vedomia a svedomia, vrátane zohľadnenia práva nevoliť a konali v duchu dnešnej dohody.


Vo svetle týchto skutočností štrajková pohotovosť naďalej trvá. Sme ochotní a pripravení rokovať, pričom neprestaneme bojovať za férové voľby a akademickú slobodu našej fakulty všetkými ústavnými prostriedkami.