Categories
Aktuálne

Dobrý štrajk pokračuje (2. deň)

V náväznosti na vyhlásenie štrajku, Dobrý štrajk pokračuje 18.2.2020 v čase 13:00-14:00, čím zároveň upovedomujeme zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku. Počet zapojených zamestnancov sa postupne zvyšuje.

Categories
Aktuálne

Vyhlásenie štrajku

Dekan Ivan Kotuliak porušil dohodu s rektorom STU a účelovo zamestnal 18 nových ľudí. Svojím konaním ohrozil záujem fakulty (FIIT) na férovom a demokratickom priebehu volieb do Akademického senátu fakulty a poškodil dobré meno fakulty a univerzity. Navyše ohrozuje kvalitu vzdelania a akreditáciu študijných programov fakulty tým, že: prepustil garantku študijného programu a skomplikoval tak […]

Categories
Aktuálne

Ďalšie prehĺbenie nedôvery vo vedenie FIIT STU

Posledné kroky vedenia FIIT STU sú pre zamestnancov v štrajkovej pohotovosti nepochopiteľné. Utvrdzujú nás v presvedčení, že dekan Ivan Kotuliak nemal a nemá záujem sa dohodnúť na upokojení stuácie: Dekan zrušil včerajšie vyjednávacie stretnutie (za účasti zamestnancov v štrajkovej pohotovosti, protestujúcich študentov a mediátora, predsedu správnej rady STU, doc. Milana Ftáčnika).  Dekan vo svojich vyhláseniach […]

Categories
Aktuálne

Želáme si čo najrýchlejšie upokojenie situácie

Štrajkový výbor a zamestnanci v štrajkovej pohotovosti vítajú “Výzvu k upokojeniu situácie”. Jednou z hlavných požiadaviek, ktorú od začiatku presadzujeme, je čo najrýchlejšie vyriešenie situácie na FIIT STU tak, aby sme sa opäť mohli hrdo hlásiť k fakulte a hodnotám, ktoré v minulosti reprezentovala. Nemyslíme si však, že cesta k vyriešeniu situácie vedie cez kreslenie […]

Categories
Aktuálne

Vyhlásenie 36* zamestnancov FIIT v štrajkovej pohotovosti

Čo chceme? Po týždňoch napätej atmosféry a intenzívnych rokovaní sme sa na fakulte nepohli z miesta. Dekan Ivan Kotuliak nemá našu dôveru. Porušil verejný sľub a účelovo zamestnal 18 nových ľudí. Svojím konaním ohrozil záujem fakulty (FIIT) na férovom a demokratickom priebehu volieb a poškodil dobré meno fakulty a univerzity. Bez dôvery vo vedenie a […]

Categories
Aktuálne

Podozrenie na neférové voľby FIIT STU – štrajková pohotovosť pokračuje

Štrajkový výbor vníma dnešnú dohodu pozitívne ako prvý krok k návratu k akademickým slobodám. Konštatujeme však, že na rokovanie neboli prizvaní zástupcovia protestujúcich študentov ani zástupcovia zamestnancov v štrajkovej pohotovosti. Naše hlavné požiadavky ostávajú nesplnené. Zároveň upozorňujeme, že v dohode sa dekan Ivan Kotuliak zaviazal, že bude postupovať tak, aby posilnil dôveru na fakulte. Ako […]

Categories
Aktuálne

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti FIIT STU

Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len FIIT STU) vyhlasujú štrajkovú pohotovosť. Štrajkovú pohotovosť vyhlasujeme z dôvodu podozrenia, že prof. Ivan Kotuliak (dekan FIIT STU) zásadným spôsobom ovplyvnil voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu FIIT STU. Medzi tieto kroky patrí predovšetkým navýšenie oprávnených voličov tesne pred konaním volieb o […]