Categories
Aktuálne

Výberové konania treba vypísať bezodkladne!

Dekan FIIT koná v súvislosti so skončením zmlúv vysokoškolských učiteľov v rozpore so všetkými zvyklosťami. Odmieta vypísať výberové konania. Najskôr naťahoval čas, potom sa vyhováral na neexistujúce prekážky, teraz tvrdí, že už sa to nedá stihnúť. Pritom ak by sa výberové konania vypísali najbližší pracovný deň (18. mája), môžu sa uskutočniť 15. júna. Každý ďalší […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť III.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť II.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť I.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Reakcia na slová dekana publikované v médiách

Reagujeme na doplnené informácie mediách, napríklad v článku na zive.sk: Doplnené 12:05: Fakulta v reakcii uviedla, že súčasťou štandardného výberového konania je tajné hlasovanie, ktoré však z jej pohľadu v čase pandémie nie je procesne spoľahlivo vykonateľné. Dekan sa preto chce vyhnúť možným procesným chybám. „Zároveň využije tento čas na individuálne pohovory s každým jedným […]

Categories
Aktuálne

Chce sa dekan definitívne zbaviť svojich oponentov?

Otvorená výzva dekanovi FIIT na bezodkladné vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov Dňa 30. 6. 2020 končí pracovný pomer približne dvom tretinám vysokoškolských učiteľov zamestnaných na plný úväzok na FIIT STU  (ten sa v akademickom prostredí uzatvára v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na dobu určitú max. na 5 rokov […]

Categories
Aktuálne

Voľby do AS FIIT – podanie žaloby

Predseda Akademického senátu STU v zmysle vydaného príkazu rektora STU na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení zrušil vyhlásený termín opakovaných volieb do Akademického senátu FIIT STU (AS FIIT STU) plánovaný pôvodne na 17.3. 2020.  V súvislosti s prechádzajúcimi volbami (zo dňa 16.1.2020) by sme chceli informovať, že dvaja naši kolegovia podali správnu žalobu na […]

Categories
Aktuálne

Prerušenie štrajku

Vážení študenti, milí kolegovia, vzhľadom na okolnosti súvisiace s vírusom SARS-CoV-2 bola na STU na 14 dní prerušená prezenčná výučba; zároveň dekan FIIT obmedzil zamestnancom prístup do budovy odo dňa 9.3.2020 a nariadil im prácu doma. Vzhľadom na tieto skutočnosti a z toho rezultujúce obmedzenia zhromažďovania sa, v záujme ochrany zdravia zamestnancov a študentov, sme […]

Categories
Aktuálne

Neobmedzený štrajk

Vážení študenti, milí kolegovia, je tretí týždeň semestra a nemôžeme sa viac prizerať tomu, ako naša fakulta trpí. Zo siedmich požiadaviek, smerujúcich k zabezpečeniu férových a demokratických volieb do senátu, zabráneniu manipulácie so zložením akademickej obce do budúcnosti a vráteniu predmetov do ich pôvodného stavu a kvality, doteraz nedošlo k splneniu ani jednej. V súvislosti […]

Categories
Aktuálne

Dobrý štrajk pokračuje (13. deň)

V náväznosti na vyhlásenie štrajku, Dobrý štrajk pokračuje 4.3.2020 v čase 13:00-15:00, čím zároveň upovedomujeme zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.