Categories
Aktuálne

Otvorené listy akademickým, priemyselným a neziskovým organizáciám

O situácii a odchode väčšiny pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU (až dvoch tretín všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov) sme informovali otvorenými listami viaceré organizácie.


Študentská rada vysokých škôl
Rada vysokých škôl
Slovenská rektorská konferencia

“Veríme, že sa nám ako krajine podarí raz zastaviť odliv šikovných mladých ľudí do zahraničia. Príbeh FIIT STU môže byť nápomocný pri skvalitňovaní akademického prostredia. Je našou elementárnou zodpovednosťou postaviť sa neprávostiam, ktorých sme svedkami. Veríme, že naše rozhodnutie naši študenti pochopia.

Slovensko sa musí posunúť ďalej. Univerzity potrebujú autonómiu, ale zároveň musia prevziať zodpovednosť. Právny štát nesmie stáť len na písaných zákonoch, ale najmä na slušnej a zásadovej spoločnosti, ktorej súčasťou je každý jeden z nás.”

Celé znenie listu


Republiková únia zamestnávateľov
IT asociácia Slovenska
Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku
Americká obchodná komora v Slovenskej republike
Slovensko.Digital

“Želáme si, aby Slovensko pokračovalo na ceste k modernej, vzdelanej, hrdej a perspektívnej krajine. Sme presvedčení, že vzdelávanie a špeciálne v prepojení s výskumom hrajú kľúčovú rolu na tejto ceste. Preto vás prosíme, pokračujte v presadzovaní tejto vízie aj vo svetle príbehu FIIT STU. Presadzujte, aby sa na Slovensku informatika naďalej rozvíjala, aj vo vzdelávaní aj vo výskume, ktorý je veľmi dôležitý pre inovácie. Zasaďte sa o to, aby akademickí zamestnanci mali podmienky, ktoré ich budú motivovať v akademickej sfére pracovať, rozvíjať spoluprácu s Vami a spoločne tak zabezpečiť, aby mladí ľudia neutekali preč zo Slovenska. A ak odídu, tak len preto, lebo chcú byť lepší a vrátiť sa. Veríme, že šanca pre Slovensko je dnes práve v nasledovaní stratégie Európy, teda v digitálnom Slovensku, ktoré by malo mať ambíciu patriť medzi lídrov vo vybraných oblastiach.”

Celé znenie listu


Slovenská informatická spoločnosť

“Na fakulte končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Niektorí ešte využijeme najbližšie dva mesiace na dokončenie pracovných úloh, kým nám na konci augusta skončí pracovný pomer alebo dobehne výpovedná lehota. Avšak už dnes, 30.6., je pre 14 ľudí posledný deň, kedy vstúpili na pôdu fakulty ako tu zamestnaní učitelia a výskumníci.

Považujeme za dôležité Vás informovať o dôvodoch nášho rozhodnutia, ktorého následky si plne uvedomujeme. Ďalej si však nevieme predstaviť spájať náš profesijný a často aj osobný život s FIIT STU pod jej aktuálnym vedením.”

Celé znenie listu