Categories
Aktuálne

Odchádzame (otvorený list študentom)

Vážení študenti,

uplynulý polrok bol pre nás všetkých veľmi náročný. Sme presvedčení o tom, že akcie nového dekana a jeho snaha o prevzatie moci, obzvlášť jej forma, nemajú na fakulte a univerzite čo robiť. Snažili sme sa im čeliť, v mene vyššieho cieľa – slušnej fakulty – sme hľadali možné kompromisy, ale náš súper vytrvalo nehrá fér a my už s ním ďalej takýto nerovný zápas nemôžeme bojovať.

Odchádzame.

Na fakulte končí väčšina pôvodných akademických zamestnancov FIIT STU a až dve tretiny všetkých profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov.

Niektorí ešte využijeme najbližšie dva mesiace na dokončenie pracovných úloh, kým nám na konci augusta skončí pracovný pomer alebo dobehne výpovedná lehota. Avšak 30.6., resp. pre niektorých 31.8., bude, žiaľ, posledný deň, kedy vstúpime na pôdu fakulty ako tu zamestnaní učitelia a výskumníci.

Je nám ľúto, že v našom zápase za princípy a hodnoty sa za ich rešpektovanie podporne nevyjadrilo viac kolegov vlastnej univerzity a z orgánov univerzity sme sa dočkali jasného vyváženého vyjadrenia vlastne len od Správnej rady.

Podržali ste nás však vy, naši študenti. Veľmi si to vážime. Ďakujeme vám za vašu rozvahu, podporu a statočnosť. Vôbec nie je samozrejmé ani bežné, aby sa študenti postavili za kvalitu a hodnoty, a to nielen tie akademické. Nepochybujeme, že vaše konanie sa nezmazateľne zapíše do dejín slovenských akademických inštitúcií.

Zároveň vás prosíme o pochopenie. Veríme, že hoci sa vás naše rozhodnutie významne dotkne, je v súčasnej situácii jediné možné. Chceme, aby bolo svedectvom, že boj za slušnosť a spravodlivosť sa nemôže skončiť podvolením sa. Bojujeme za vyššie princípy, chceme zachovať šance na kvalitné vzdelávanie v oblasti informatiky a informačných technológií pre túto krajinu. Hoci zatiaľ nevieme, kam budú po odchode z fakulty smerovať naše kroky, sľubujeme, že prístup orientovaný na študentov a hodnoty ako férovosť a čestnosť budeme pestovať všade tam, kde nájdeme nové zázemie.

Posledné týždne na fakulte prebiehali štátnice, počas ktorých sme nepristúpili k razantnému kroku v snahe naďalej hľadať prijateľné riešenie. Ukázalo sa však, že žiadne naše ústretové kroky tejto situácii nepomáhajú. Náš už vyše rok trvajúci zápas za princípy a hodnoty, ktoré zdieľame, dospel do bodu, kde už nevidíme ďalšie možnosti. 

Žiaľ, musíme konštatovať, že v tomto boji sme nenašli dostatočnú oporu ani v našej univerzite. Vyjadrenie, že nebol porušený zákon, je bezduché. Navyše, také vyhlásenie prislúcha len príslušným orgánom – súdom. Myslíme si, že okrem zákonov musí vzdelávacia inštitúcia presadzovať aj morálku a hodnoty. Tie musia byť základom vzdelávania nových generácií. Veríme však, že tento rok ostane v pamäti akademických inštitúcií a v konečnom dôsledku povedie k zlepšeniu akademického prostredia na Slovensku. 

Sme odhodlaní presadzovať hodnoty, za ktoré sme rok bojovali, kamkoľvek nás vietor zaveje. Slovensko sa musí posunúť ďalej. Právny štát nesmie stáť len na písaných zákonoch, ale najmä na slušnej a zásadovej spoločnosti, ktorej súčasťou je každý jeden z nás. Veríme, že aj vy, študenti, budete zastávať a presadzovať tento hodnotový systém. 

Celý rok sme hľadali východisko vrátane zvažovania prijateľných kompromisov, ďalej už však nemôžeme. Nevieme ďalej fungovať na fakulte v súčasných podmienkach tak, aby sme si zachovali svoju morálnu integritu. Je našou elementárnou zodpovednosťou postaviť sa neprávostiam, ktorých sme svedkami. Veríme, že naše rozhodnutie pochopíte.

Vaši kolegovia

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.
doc. RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
doc. Ing. Michal Kompan, PhD.
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Ing. Michal Barla, PhD.
Ing. Dušan Bernát, PhD.
Ing. Miroslav Blšták, PhD.
Mgr. Gabriela Grmanová, PhD.
Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Mgr. Alena Martonová, PhD.
Ing. Róbert Móro, PhD.
Mgr. Irina Malkin Ondik, PhD.
RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Ing. Peter Pištek, PhD.
Ing. Karol Rástočný, PhD.
Ing. Ivan Srba, PhD.
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Ing. Matúš Tomlein, PhD.
Ing. Petra Vrablecová, PhD.