Categories
Aktuálne

Neobmedzený štrajk

Vážení študenti, milí kolegovia,

je tretí týždeň semestra a nemôžeme sa viac prizerať tomu, ako naša fakulta trpí. Zo siedmich požiadaviek, smerujúcich k zabezpečeniu férových a demokratických volieb do senátu, zabráneniu manipulácie so zložením akademickej obce do budúcnosti a vráteniu predmetov do ich pôvodného stavu a kvality, doteraz nedošlo k splneniu ani jednej. V súvislosti s niektorými z nich sa situácia na fakulte dokonca zhoršila.

Preto sme sa rozhodli od pondelka 9.3. vstúpiť do neobmedzeného štrajku.

Stále vidíme priestor na dohodu, ale v súčasnosti musíme konštatovať, že doterajšie rokovania nič nepriniesli. Sme však pripravení ďalej rokovať.