Categories
Aktuálne

Informácia o prebiehajúcom rokovaní

Rektor STU Miroslav Fikar spolu s predsedom AS STU Marianom Peciarom vedú intenzívne rokovania so všetkými dotknutými stranami sporu na FIIT STU vo formáte okrúhleho stola.

Východiskom pre dosiahnutie dohody je zhoda všetkých aktérov na tom, že do dosiahnutia dohody, najneskôr však do konania volieb do AS FIIT STU naplánovaných v termíne 4. júna 2020 nebudú aktéri sporu poskytovať žiadne mediálne vyhlásenia, ani vynášať na verejnosť čiastkové informácie.