Categories
Aktuálne

Dobrý štrajk pokračuje (6. deň)

V náväznosti na vyhlásenie štrajku, Dobrý štrajk pokračuje 24.2.2020 v čase 13:00-15:00, čím zároveň upovedomujeme zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.

Sumár prvého týždňa Dobrého štrajku

Dobrý štrajk počas prvého týždňa minimálne, ak vôbec, ovplyvnil výučbu študentov. Naším cieľom je od začiatku presný opak – poukázať na ohrozenie kvality a dobrého mena FIIT STU.

Aktuálne vedenie FIIT STU deklaruje, že výučba bola zabezpečená. Súhlasíme čiastočne – štrajkom výučba ohrozená nebola, keďže sme čas štrajku cielene vyberali tak, aby sme výučbu nenarušili. Vedenie však zabúda na druhý, ak nie dôležitejší aspekt – kvalitu. Vedenie nahradilo viacerých dlhoročných prednášajúcich (docentov či profesorov), a to len jeden či dva dni pred začiatkom semestra. Tieto náhrady sa stretli s nepochopením u študentov, pričom došlo k objektívnemu zníženiu kvality (extrémne krátke prednášky, zrušené cvičenia a pod). Ich pôvodní učitelia sú pritom v práci a ochotní ich učiť tak, ako sme to deklarovali vedeniu.

Sme šokovaní z prístupu vedenia, ktoré ignoruje napätú situáciu, prepad kvality a chaos na fakulte. Stretnutie so štrajkujúcimi dekan navrhol až 24.2. (týždeň po vyhlásení Dobrého štrajku), pričom na ponuky skoršieho termínu nereagoval. 

Reflektujúc situáciu na fakulte sme preto počas prvého týždňa Dobrého štrajku pripravili pre študentov prezentácie a diskusie na rôzne témy (napr. kvalita vzdelávania, história SR).