Categories
Aktuálne

Dobrý štrajk pokračuje (11. deň)

V náväznosti na vyhlásenie štrajku, Dobrý štrajk pokračuje 2.3.2020 v čase 13:00-15:00, čím zároveň upovedomujeme zamestnávateľa o prekážke v práci na strane zamestnanca v zmysle §141 ods. 8  Zákonníka práce. Rozsah a trvanie štrajku budeme priebežne prehodnocovať na základe rokovaní a ochoty vedenia splniť ciele štrajku.

Sumár druhého týždňa Dobrého štrajku

Podobne ako prvý týždeň Dobrý štrajk takmer vôbec nezasiahol plánovanú výučbu. Práve naopak. Zatiaľ čo počas prvého týždňa sme pripravili pre študentov prezentácie na rôzne zaujímavé témy rozširujúce ich rozhľad, v druhom týždni sme zorganizovali diskusie so rôznymi osobnosťami (absolventi FIIT, zástupcovia významných IT firiem a pod).

Źiaľ musíme konštatovať, že kvalita výučby na viacerých predmetoch, kde došlo (len jeden či dva dni pred začiatkom semestra) k výmenám prednášajúcich, cvičiacich a zodpovedných za predmety, je nedostatočná. Máme vážne obavy z dopadu tejto situácie na vzdelanie študentov.