Categories
Aktuálne

Ďalšie prehĺbenie nedôvery vo vedenie FIIT STU

Posledné kroky vedenia FIIT STU sú pre zamestnancov v štrajkovej pohotovosti nepochopiteľné. Utvrdzujú nás v presvedčení, že dekan Ivan Kotuliak nemal a nemá záujem sa dohodnúť na upokojení stuácie:

  • Dekan zrušil včerajšie vyjednávacie stretnutie (za účasti zamestnancov v štrajkovej pohotovosti, protestujúcich študentov a mediátora, predsedu správnej rady STU, doc. Milana Ftáčnika). 
  • Dekan vo svojich vyhláseniach zavádza. Na vyjednávacích stretnutiach pripúšťa svoj odchod a je ochotný podporiť v pozícii dekana iného kandidáta. V oficiálnych vyhláseniach to však odmieta, dokonca nepripúšťa, že toto je predmetom rokovaní.
  • Namiesto dialógu a hľadania riešenia plánuje nahradiť súčasných zamestnancov z výučby počas celého semestra a zastrašuje ich.

Študenti pre nás sú a vždy boli na prvom mieste. Vyjadrujeme veľkú obavu z ohrozenia práva na vzdelanie pri zabezpečení jeho kvality. Náhrady množstva špičkových vedecko-pedagogických odborníkov vzbudzujú pochybnosti o zabezpečení kvalitného vzdelávania, ktoré bolo v nedávnej minulosti potvrdené aj medzinárodnou akreditáciou. Obávame sa, že takéto konanie môže mať zásadný vplyv na záujem uchádzačov o štúdium na FIIT a devalvuje hodnotu diplomu jej absolventov. Predovšetkým to ohrozuje dobré meno fakulty, ktoré sme dlhé roky pomáhali budovať.

Túto našu obavu potvrdzujú aj špičkové IT firmy, ktoré avizujú, že fakulta sa stáva nedôveryhodný partner a prehodnocujú spoluprácu s fakultou.

Prekvapuje nás, že dekan na stretnutí s firmami navrhuje riešenie v podobe dočasného nezávislého dekana z priemyslu (zamestnancov doteraz o tejto alternatíve neinformoval). Myslíme si, že takéto riešenie je v súčasnej situácii prijateľné. Je dôležité, aby bol tento človek osobou, ktorá si dokáže získať dôveru akademickej obce a napraví chyby súčasného vedenia, ktoré viedli k poškodeniu dobrého mena fakulty.

Ako zamestnanci v štrajkovej pohotovosti stále vkladáme nádej do rokovaní a veríme, že k štrajku nebude musieť dôjsť.