Categories
Aktuálne

Informácia o prebiehajúcom rokovaní

Rektor STU Miroslav Fikar spolu s predsedom AS STU Marianom Peciarom vedú intenzívne rokovania so všetkými dotknutými stranami sporu na FIIT STU vo formáte okrúhleho stola. Východiskom pre dosiahnutie dohody je zhoda všetkých aktérov na tom, že do dosiahnutia dohody, najneskôr však do konania volieb do AS FIIT STU naplánovaných v termíne 4. júna 2020 […]

Categories
Aktuálne

Stav správnej žaloby ohľadom volieb do AS FIIT STU

O tom, že v súvislosti s neplatnými voľbami do AS FIIT STU, uskutočnených v januári 2020, podali dvaja naši kolegovia správnu žalobu, sme informovali už 12. marca. Žaloba sa teraz opäť stala aktuálnou a to hneď z dvoch dôvodov: Žaloba bola na krajskom súde v Bratislave pridelená príslušnému vyššiemu súdnemu úradníkovi. Zároveň máme informáciu, že […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť IV.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Minikurz zavádzajúcej a manipulatívnej argumentácie

V piatok zaslal dekan všetkým študentom email s príhovorom. Študenti okamžite v emaile identifikovali viacero nezrovnalostí, na čo upozornili na internom fakultnom diskusnom fóre Askalot. Napriek tomuto upozorneniu sa dekan rozhodol celé znenie emailu zverejniť v sobotu aj na stránkach fakulty ako “Príhovor dekana študentom ku koncu semestra”. Keďže tento príhovor obsahuje viacero argumentačných, obsahových, […]

Categories
Aktuálne

Výberové konania treba vypísať bezodkladne!

Dekan FIIT koná v súvislosti so skončením zmlúv vysokoškolských učiteľov v rozpore so všetkými zvyklosťami. Odmieta vypísať výberové konania. Najskôr naťahoval čas, potom sa vyhováral na neexistujúce prekážky, teraz tvrdí, že už sa to nedá stihnúť. Pritom ak by sa výberové konania vypísali najbližší pracovný deň (18. mája), môžu sa uskutočniť 15. júna. Každý ďalší […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť III.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť II.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Správa o stave fakulty (časť I.)

FIIT STU je súčasťou verejnoprávnej vzdelávacej inštitúcie, financovaná najmä z peňazí daňových poplatníkov. Problémy, ktoré sa odrážajú do zníženej kvality vzdelania, sa preto vážne dotýkajú celej spoločnosti. Nesieme spoluzodpovednosť za našu fakultu, a preto sme sa v niekoľkých častiach rozhodli informovať, v akom stave sa naša fakulta, po 5 mesiacoch od nástupu nového dekana, nachádza. […]

Categories
Aktuálne

Reakcia na slová dekana publikované v médiách

Reagujeme na doplnené informácie mediách, napríklad v článku na zive.sk: Naša reakcia: Tajné hlasovanie vykonateľné je. Svedčia o tom príklady z celého Slovenska (napr. voľby dekana na FEIT UNIZA), aj od nás na STU (v rámci obhajoby dizertačnej práce, kde komisia podľa legislatívy na STU hlasuje tiež tajne). Zároveň dnes už nič nebráni výberovej komisii […]

Categories
Aktuálne

Chce sa dekan definitívne zbaviť svojich oponentov?

Otvorená výzva dekanovi FIIT na bezodkladné vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov Dňa 30. 6. 2020 končí pracovný pomer približne dvom tretinám vysokoškolských učiteľov zamestnaných na plný úväzok na FIIT STU  (ten sa v akademickom prostredí uzatvára v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách na dobu určitú max. na 5 rokov […]